Back
gezondheid
dagelijks leven
contact
contact

QUANTUM BASICS

Ons lichaam bestaat voor 99,9999% uit lege ruimte of ook wel fotonen - energie genoemd.
Voor elk deeltje materie bestaan er 1 miljard deeltjes energie en al die deeltjes schikken zich naar de wetten van de quantum fysica...
Het energetische aspect is dus erg belangrijk en veel sterker aanwezig dan de materie.. dat slechts een uiting is van de energie en niet andersom...

Lege Ruimte

Ons lichaam is één grote verzameling quantumdeeltjes en als we ons met gezondheid willen bezighouden, dienen we ons vooral bezig te houden met de energie die de materie stuurt.

Empty space

Eén van de basiswetten van de quantumfysica zegt dat waar menselijke observatie is, de realiteit verandert.
Elk deeltje van onze realiteit bestaat in een oneindig aantal mogelijke posities en eigenschappen en afhankelijk van de waarneming nemen zij hun definitieve plaats in.
Zonder waarneming bestaat een foton of lichtdeeltje in alle staten tegelijk en pas wanneer het wordt waargenomen door een mens of wordt gemeten, zal het zich in één specifieke staat positioneren.
De proef die de wetenschap op z'n kop zette en duidelijk aantoonde dat waarneming de realiteit verandert, is het beruchte 'double slit experiment'
Het maakte wetenschappers duidelijk dat in tegenstelling tot de klassieke fysica, het universum veel minder regels en wetten volgt dan we tot daarvoor dachten

Klik op de afbeelding hieronder om een filmpje te bekijken dat eenvoudig uitlegt wat het double slit experiment precies inhoud..

je zou dus kunnen stellen dat elk quantumdeeltje bestaat als een golf van mogelijkheden en bij waarneming neemt het zijn plaats als deeltje in.
Deze stelling heeft heel wat gevolgen want als ons lichaam voor het grootste deel uit deeltjes bestaan die veranderen enkel door waarneming, dan biedt dat onwaarschijnlijke mogelijkheden om o.a. onze gezondheid te handhaven of te herstellen..

Erik Tanghe